Definicja
importu równoległego

Czym jest import równoległy?

Niczym więcej jak formą dystrybucji produktów leczniczych. Importerzy równolegli nie produkują leków. Kupują je w krajach gdzie ceny są najbardziej konkurencyjne, przepakowują i sprzedają w Polsce.

Zawsze oferują przy tym niższe ceny branżowych produktów leczniczych niż ich producenci. Leki z importu równoległego oferowane przez Delfarmę mogą być od kilkunastu do kilkudziesięciu procent tańsze od leków dystrybuowanych w tradycyjny sposób tzn. oferowanych przez producenta na rynku polskim.

Proces dystrybucji i przepakowania nie ma żadnego wpływu na ich właściwości lecznicze.

Importer równoległy to w zasadzie trochę producent, a trochę hurtownik. Z jednej strony poszukuje korzystnych różnic cenowych pomiędzy produktami polski oraz zarejestrowanymi w innych krajach unii Europejskiej a następnie przechodzi przez proces uzyskania pozwolenia na import równoległy, a z drugiej prowadzi dystrybucję swoich produktów do aptek i innych hurtowni.

Należy pamiętać, iż pomimo iż lek z importu równoległego ma nieco inne opakowanie niż ten oferowany przez producenta i zdecydowanie niższą cenę, to ciągle jest to ten sam produkt. Leków z importu równoległego nie należy mylić z odpowiednikami – czyli produktami generycznymi. Lek z importu równoległego bowiem musi zawierać tę samą substancję czynną, mieć taką samą moc, dawkę, drogę podania i postać (bądź postać zbliżoną, która nie powoduje różnic terapeutycznych np. tabletki powlekane i tabletki drażowane) co lek zarejestrowany w Polsce.

Za początek importu równoległego leków uznaje się lata 70-te XX wieku. W polskich aptekach leki z importu równoległego pojawiły się 7 listopada 2005 roku. To właśnie Delfarma, jako pierwsza w Polsce firma, zaoferowała polskim pacjentom tańsze leki z zagranicy i od tamtej pory dynamicznie powiększa swoją ofertę. Obecnie oferujemy ponad 500 różnych produktów pozostając liderem dystrybucji równoległej w Polsce. Leki, zarejestrowane przez Delfarmę w imporcie równoległym, można także spotkać w szpitalach i sklepach ogólnodostępnych.

Oszczędności wynikające z importu równoległego w Europie szacuje się na kilkaset milionów euro rocznie. Badania dowodzą, że dystrybucja równoległa zmusza producentów do obniżania cen leków oferowanych przez nich w Polsce. Przynosi to ponad 120 mln zł oszczędności dla pacjentów rocznie.  


więcej o imporcie równoległym 

Definicja
importu równoległego

Import równoległy

Delfarma

naszą misją jest zapewnienie korzyści dla uczestników rynku ochrony zdrowia

Poznaj nasze
produkty

Nasza oferta liczy ponad 500 tańszych produktów leczniczych dostępnych bez recepty oraz wydawanych z przepisu lekarza, w tym leki refundowane