Poznaj nasze
produkty

Nasza oferta liczy ponad 500 tańszych produktów leczniczych dostępnych bez recepty oraz wydawanych z przepisu lekarza, w tym leki refundowane

Delfarma
Lider importu równoległego

Import równoległy to legalna forma dystrybucji leków na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Określenie równoległy wynika z tego, iż odbywa on się równolegle do kanałów dystrybucyjnych producentów. Jest on możliwy dzięki różnicom w cenach tych samych leków w poszczególnych krajach.

Dzięki odpowiednim dużym różnicom w cenach, nawet po doliczeniu kosztów tranportu i obowiązkowej zmianie opakowania, importer równoległy oferuje lek taniej, niż jego producent pozwalając na realne oszczędności pacjentom i budżetowi państwa.

Import równoległy  

Oszczędność

Oferowane leki mogą być od kilkunastu do kilkudziesięciu procent tańsze od leków dystrybuowanych w tradycyjny sposób.

Bezpieczeństwo

produkty lecznicze poddawane są dodatkowej kontroli jakości podczas procesu przepakowywania

Dostępność

Import równoległy to także możliwość dostępu do nowoczesnej terapii w atrakcyjnej cenie

Własna przepakowalnia i magazyn

oferujemy kompleksowe usługi w zakresie przepakowywania leków, wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków.

Delfarma

naszą misją jest zapewnienie korzyści dla uczestników rynku ochrony zdrowia

Strategicznym celem naszej działalności jest sprzedaż skutecznych i bezpiecznych produktów i usług w zakresie ochrony zdrowia o dobrym stosunku wartości do ceny.

Jesteśmy hurtownią farmaceutyczną z siedzibą w Łodzi. Od lat systematycznie umacniamy pozycję lidera na rynku importu równoległego w Polsce. Nasza oferta liczy dziś ponad 500 tańszych produktów leczniczych, dostępnych bez recepty oraz wydawanych z przepisu lekarza, w tym leki refundowane. Zapraszamy naszych partnerów i pacjentów do zapoznania się z informacjami o naszej firmie, oferowanych produktach i imporcie równoległym.

Determinacja

Jesteśmy zdecydowani w osiąganiu naszych celów. Pracujemy w oparciu o jasne i uczciwe zasady.

Jakość i bezpieczeństwo

Oferujemy produkty i usługi najwyższej jakości, bezpieczeństwo pacjenta jest dla nas najważniejsze.

Skuteczność

Działamy skutecznie, dostosowując narzędzia i metody pracy do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych oraz realizując podjęte zobowiązania.

Przewaga dzięki wiedzy

Podejmujemy decyzje w oparciu o wiedzę i fakty, ciągle doskonalimy nasze rozwiązania informatyczne wspierające bezpieczeństwo, jakość i efektywność kosztową.

Moralność, etyka i szacunek

Zawsze postępujemy w zgodzie z najwyższymi zasadami moralnymi i etycznymi zarówno w relacjach z naszymi partnerami biznesowymi jak i pracownikami.