Zgłoś
swoje spostrzeżenia

Bezpieczeństwo naszych pacjentów jest dla nas najważniejsze. Stworzyliśmy dla Państwa system zgłaszania działań niepożądanych i incydentów medycznych oraz system powiadamiania o podejrzeniu wystąpienia wad jakościowych.

Zbieramy wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów, których jesteśmy importerem równoległym, rejestrujemy je i monitorujemy. Prosimy zatem o zgłaszanie każdego zaobserwowanego niepożądanego działania oraz każdej innej informacji o bezpieczeństwie stosowania naszych produktów.

Zgłoszenie
działania niepożądanego

Firma Delfarma Sp. z o.o. zbiera wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów, dla których jest importerem równoległym, rejestruje je i monitoruje. 

Prosimy o zgłaszanie do nas każdego zaobserwowanego niepożądanego działania oraz każdej innej informacji o bezpieczeństwie stosowania produktów, dla których jesteśmy importerem równoległym.

 

Zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego

Prosimy pamiętać, by produkty lecznicze (leki) stosować zawsze zgodnie z informacjami zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub Ulotce dla Pacjenta, a w przypadku wystąpienia działań niepożądanych po użyciu produktu leczniczego (leku) natychmiast zgłosić się do lekarza lub farmaceuty.

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde szkodliwe i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Jeżeli jesteś pacjentem, przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym pacjenta i chciałbyś zgłosić działanie niepożądane jednego z naszych produktów, prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza. Prosimy o wypełnienie formularza najdokładniej jak to możliwe.

Pobierz Formularz zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego dla pacjenta/ opiekuna pacjenta 

 

Jeśli jesteś  fachowym pracownikiem służby zdrowia i chcesz zgłosić działanie niepożądane prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza.

Pobierz Formularz zgłoszenia działania niepożądanego 

 

Jeśli chcesz zgłosić fakt zastosowania produktu leczniczego, dla którego importerem równoległym jest Delfarma Sp. z o.o.,  u kobiety w ciąży, prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza.

Pobierz Formularz narażenia na lek w czasie ciąży 

 

Zgłoszenie działania niepożądanego po zastosowaniu kosmetyku

Każdy kosmetyk może wywołać podrażnienie lub reakcję alergiczną, czyli niepożądane działanie. Takie reakcje są indywidualnie zależne od organizmu i wywoływane są przez różne czynniki nie tylko przez składniki kosmetyków, ale także przez składniki pożywienia, pyłki roślin, roztocza lub sierść zwierząt. Należy, więc obserwować swoje ciało, a przypadku silnego podrażnienia skontaktować się lekarzem dermatologiem.

W przypadku zaobserwowania działania niepożądanego po zastosowaniu kosmetyku prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza.

Pobierz Formularz niepożądanego działania kosmetyku 

 

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (QPPV)

Kontakt całodobowy (24h/dobę, 7 dni w tygodniu)
Kamil Rupieta 
tel. kom. +48 516 098 801
e-mail: rapofarm@rapofarm.pl 
fax: 44 789 00 36

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Delfarma sp. z o.o, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111, z siedzibą przy  ul. Dostawczej 17 w Łodzi oraz Firma Rapofarm Kamil Rupieta ul. Kazimierza Górskiego 3, 97-400 Bełchatów
 • W kwestiach dot. danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem rapofarm@rapofarm.pl lub daneosobowe@delfarma.pl
 • Dane te będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z przyjęciem zgłoszenia oraz monitorowaniem bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. Jakiekolwiek dalsze przekazywanie informacji o działaniu niepożądanym innym podmiotom, w tym w szczególności organom administracji, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, następuje w formie anonimowej bez Pani/Pana danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu zgodnie z art. 36e ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
 • Podanie danych osobowych przez osoby wykonujące zawód medyczny jest obowiązkowe.

 

Zgłoszenie
incydentu medycznego

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych:

Incydent medyczny może zgłosić Prezesowi Urzędu każdy, kto powziął informację o incydencie medycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli chciałbyś zgłosić incydent medyczny jaki wystąpił po zastosowaniu wyrobu medycznego– dokładnie wypełnij drukowanymi literami załączony formularz, następnie prześlij go:

e-mailem na adres: rapofarm@rapofarm.pl lub faksem na numer 44 789 00 36

 

formularza zgłoszenia incydentu medycznego dla wyrobu medycznego 

 

W przypadku zaobserwowania incydentu po zastosowaniu suplementu diety, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego lub żywieniowego prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza.

Formularz zgłoszenia incydentu z suplementem diety, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego  lub żywieniowego.

formularz zgłoszenia incydentu z suplementem diety 

Działania niepożądane suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego lub żywieniowego należy zgłaszać do Głównego Inspektoratu Sanitarnego na adres: sekretariat@gis.gov.pl lub sekretariat.zp@gis.gov.pl

 

Oryginał prosimy wysłać listownie na adres:

Delfarma Sp. z o.o.,
ul. Dostawcza 17, 93-231 Łódź

Kopię zgłoszenia incydentu należy przesłać Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pocztą elektroniczną (adres: incydenty@urpl.gov.pl), faksem (nr 22 492 11 29), listem poleconym lub przesyłką kurierską (Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zgłoszenia incydentu medycznego prosimy o kontakt pod nr telefonu: 516 098 801.

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Delfarma sp. z o.o, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111, z siedzibą przy  ul. Dostawczej 17 w Łodzi oraz Firma Rapofarm Kamil Rupieta ul. Kazimierza Górskiego 3, 97-400 Bełchatów
 • W kwestiach dot. danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem rapofarm@rapofarm.pl lub daneosobowe@delfarma.pl
 • Dane te będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z przyjęciem zgłoszenia oraz monitorowaniem bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. Jakiekolwiek dalsze przekazywanie informacji o działaniu niepożądanym innym podmiotom, w tym w szczególności organom administracji, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, następuje w formie anonimowej bez Pani/Pana danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu zgodnie z art. 36e ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
 • Podanie danych osobowych przez osoby wykonujące zawód medyczny jest obowiązkowe.

RODO

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas sprawą priorytetową, dlatego też – w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. nowych przepisów dot. Ochrony Danych Osobowych tj. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami tj. Polityką Prywatności oraz Formularzem kontaktowym RODO.

W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się kontaktować pod adresem: daneosobowe@delfarma.pl, bądź korzystając z adresu korespondencyjnego Delfarma Sp. z o.o., ul. Dostawcza 17, 93-231 Łódź.

Formularz 

Polityka prywatności 

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI:

 

W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej prosimy o kontakt w formie emailowej: reklamacje@delfarma.pl lub pod numerem telefonu 42 613 29 02. W momencie zwrotu produktów niezbędne jest wypełnienie i dostarczenie protokołu reklamacji/zwrotu towaru (Pobierz Protokół reklamacji/zwrotu towaru).

Formularz
zgłoszenia reklamacji

Delfarma

naszą misją jest zapewnienie korzyści dla uczestników rynku ochrony zdrowia

Poznaj nasze
produkty

Nasza oferta liczy ponad 500 tańszych produktów leczniczych dostępnych bez recepty oraz wydawanych z przepisu lekarza, w tym leki refundowane